Konsultacje z nauczycielami

Zapraszamy na konsultacje w wyznaczonych terminach, jak i kontakt z wychowawcami,

Jadłospis

Integralną częścią pobytu dziecka w placówce oświatowej jest odżywianie. Odpowiednie żywienie nie tylko odgrywa ogromną rolę w rozwoju,

Zajęcia dodatkowe

Od października ruszyły popołudniowe zajęcia dodatkowe dla dzieci.

Zajęcia są nieodpłatne i dostępne dla wszystkich obecnych przedszkolaków.

W roku szkolnym 2021-22 oferujemy