Konsultacje z nauczycielami

Zapraszamy na konsultacje w wyznaczonych terminach, jak i kontakt z wychowawcami, nauczycielami, specjalistami i Panią Dyrektor w ramach tzw. "godzin dostępności"

Jadłospis

Integralną częścią pobytu dziecka w placówce oświatowej jest odżywianie. Odpowiednie żywienie nie tylko odgrywa ogromną rolę w rozwoju,

Zajęcia dodatkowe

Już wkrótce ;-)

Bezpłatne zajęcia dodatkowe realizowane w każdej z grup, po godzinach podstawy programowej - popołudniami.

Rozpoczynamy już w październiku!!!