Zapraszamy na konsultacje w wyznaczonych terminach, jak i kontakt z wychowawcami,

nauczycielami, specjalistami i panią dyrektor w ramach tzw. "godziny dostępności" - raz w tygodniu.