Kornelia Makulik

Dyrektor Przedszkola - Nauczyciel