Rekrutacja - kontynuacja

Rodzice wszystkich naszych przedszkolaków są zobowiązani, na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji na nowy rok szkolny 2021/22, złożyć Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Stosowne dokumenty otrzymają Państwo przy odbiorze dzieci. Prosimy o składanie dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 18. - 22.01.2021. Dziękujemy