Na zajęciach katechezy dzieci:

  • słuchają fragmentów Pisma Świętego oraz opowiadań
  • śpiewają proste piosenki o tematyce religijnej 
  • wykonują prace plastyczne bądź zadania z kart pracy.

Podczas zajęć stosuję przede wszystkim metody aktywizujące, m.in. burza mózgów, drama, piosenki z gestami, a także elementy kodowania.

Ponieważ dzieci potrzebują również wyciszenia, które jest potrzebne w poszukiwaniu Boga,

oprócz metod aktywizujących stosuję także elementy celebracji oraz modlitwę we własnych intencjach dzieci.

 

Tematyka poszczególnych spotkań jest na bieżąco aktualizowana na padlecie: https://padlet.com/zklimek/katechezaizbicko

Zajęcia katechezy prowadzi mgr Żaneta Klimek