Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych dwa razy w tygodniu.

Stosujemy głównie metody oparte na działaniu (TPR- Total Physical Response);  uczymy się bawiąc, śpiewając i tańcząc.

Dzieci osłuchują się z językiem także dzięki omawianym opowiadaniom i bajkom w języku angielskim.

Poznając słownictwo z kolejnych obszarów tematycznych poszerzają swój zasób słownikowy w przystępnej dla siebie formie.