W maju 2022 roku nasze przedszkole przystąpiło do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025,

jest to program uchwalony przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Na podstawie złożonego wniosku uzyskaliśmy dotację na zakup książek - wyniosła ona 3000,00 zł, przy wkładzie własnym 750,00 zł.

Dotację (3000,00 zł) wykorzystano na zakup 227 nowości wydawniczych do utworzonego Przedszkolnego Kącika Czytelniczego, z którego korzystają wszystkie przedszkolaki, natomiast za kwotę wkładu własnego (750,00zł) zakupiono nagrody książkowe (49 książek) dla uczestników konkursu plastycznego współorganizowanego z Biblioteką Publiczną w Izbicku.

W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 przedszkole realizowało szereg działań promujących czytelnictwo:

 • akcję czytelniczą "Poczytaj mi mamo…",
 • przystąpienie do ogólnopolskiego projektu "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"
 • lekcje biblioteczne
 • konkurs plastyczny propagujący czytelnictwo
 • aktywne wypożyczanie książek z Biblioteki Publicznej przez dzieci z najstarszej grupy
 • spotkania z panią bibliotekarką
 • warsztaty czytelnicze z Panem Poetą z Instytutu Książki w Warszawie
 • spotkanie autorskie z poetką i autorka p. Adrianą Jarosz
 • odwiedzenie Biblioteki Szkolnej
 • odwiedzenie Biblioteki Publicznej w Izbicku
 • odwiedzenie i poznanie zasady działania Biblioteki Plenerowej w Izbicku
 • utworzenie Przedszkolnego Kącika Czytelniczego i otwarcie go przez panią Wójt
 • "Czytany Kalendarz Adwentowy"
 • "Maraton Czytania Bajek" ...i inne

Wszystkie te działania przyczyniły się do osiągnięcia następujących efektów:

Przedszkolacy:

- poznali zasadę działania bibliotek i korzystają z nich poprzez regularne wypożyczanie książek

- rozumieją potrzebę szanowania książek

- rozumieją zasadność nauki czytania

- doświadczyły przykładu ze strony dorosłych, że czytanie jest potrzebne i atrakcyjne

- korzystają z zasobów  Przedszkolnego Kącika Czytelniczego, sfinansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata  2021-2025