Popołudniami nauczyciele realizują w poszczególnych grupach bezpłatne zajęcia dodatkowe.

W tym roku szkolnym są to:

ZAJĘCIA KREATYWNE oraz ZAJĘCIA KOŁOWE I MUZYCZNE.